Top image

Par Rubate Metal

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rubate metal" dibināta 2006. gadā. Galvenais uzņēmuma darbības veids ir metālapstrāde – metāla izstrādājumu ražošana. Uzņēmums saviem esošajiem un topošajiem klientiem piedāvā plašu ar metālapstrādi saistītu pakalpojumu klāstu, kas sevī ietver pasūtītāja rasējumu apstrādi, metāla griešanu, zāģēšanu, locīšanu, metināšanu, virsmas pēcapstrādi un komplektēšanu. Laika gaitā uzņēmums ir mērķtiecīgi attīstījies, ir paplašinātas ražošanas telpas, iegādātas modernas tehnoloģiskās iekārtas un palielināts darbinieku skaits ražošanā. Galvenais SIA „Rubate metal" noieta tirgus – Norvēģija, Lielbritānija, Vācija, Beļģija, Zviedrija, Somija, Latvija.

Mūsu vīzija
Kļūt par atpazīstamu un konkurētspējīgu metālapstrādes uzņēmumu vietējā un starptautiskajā tirgū, paaugstinot ražošanas kvalitāti un pilnveidojot savu darbību atbilstoši klientu vajadzībām.

Mūsu vērtības
Kvalitāte – Mēs nodrošinām kvalitatīvu produktu ražošanu un pakalpojumu sniegšanu. Katram klientam tiek piedāvāta individuāla pieeja, izzinot viņa vajadzības un vēlmes.

Darbinieki – Darbiniekiem tiek nodrošināta veselībai nekaitīga un droša darba vide. Darbinieku zināšanas un prasmes tiek pilnveidotas gan uz vietas uzņēmumā, gan izmantojot dažādus apmācību kursus.

Vide – Mēs rūpējamies, lai uzņēmuma ražošanas process atstātu pēc iespējas mazāku ietekmi uz apkārtējo vidi.

Attīstība – Uzņēmuma darbība tiek mērķtiecīgi attīstīta, tiek paaugstināta ražošanas efektivitāte atbilstoši tirgus tendencēm un klientu vajadzībām.