Top image

Sertifikācija

SIA „Rubate metal" kvalitātes vadības sistēma ir sertificēta atbilstoši standartu ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 un OHSAS 18001:2007 prasībām.

Uzņēmums ir saņēmis arī atzinumus par vadības sistēmas un ražošanas procesa atbilstību sekojošiem standartiem:

AQAP-2120 (Edition 3)
EN ISO 10961:2012
EN 13769:2003
EN 1090-1:2009+A1:2011