Paldies par epastu!

Mēs sazināsimies ar jums.

 

SIA Rubate metal

Vien. Reģ. Nr. 44103039066
PVN Nr. LV44103039066
Juridiskā adrese: Hipokrāta iela 2d, Rīga, LV-1079
Ražotnes adrese: Baložu iela 4, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401
Tālr: +371 64430377
Fax: +371 64430439
e-pasts: metal@rubate.lv
Banka: A/s SEB banka
Kods: UNLALV2X
Norēķinu konts:
LV45UNLA0050019589870 (EUR)